Busca en este blog:

4/14/2015

El arte de los primeros Cristianos


El arte de los primeros Cristianos

- el arte surgió en la región del mar Mediterráneo en período desde II a VII siglo d.C. El tema del arte es la fe. 

Consiste de:
- las catacumbas (pinturas)
-arquitectura
-escultura (estatuillas, sarcófagos)
-artesanías
-mosaicos

Despues del Edicto de Milan (313), el emperador fundido la basílica de Salvador en Laterata y basílica de San Pedro en Vaticano. Las basílicas tienen tres o cinco naves y el edificio principal; además  columnatas, ábsides, plan de ruedas o de polígono.

Centros importantes: Trier, Milan, Constantinopolo, Ravenna

Cosas características de la pintura son linealidad, conexión de temas cristianos y paganos. Muy importante es el uso del simbolo (por ejemplo pescados o la cruz).

Las esculturas son los elementos de sarcófagos cristianos, que tienen tapas planas o tapas de forma de techo.
El desarollo de las catacumbas estaba facilidado por suelo volcánico, que es el suelo de ciudad de Roma. Las catacumbas eran la forma más popular de entierro. 

CURIOSIDAD: - en la tumba estaba sólo fecha de muerte, que era la fecha de nueva vida
                      - hoy en dia es possible para visitar las catacumbas en Roma

*CATACUMBAS- las tumbas subterráneos

surgir- powstać 
el imperador- cesarz
la fe- wiara
pagano- pogański
la tapa- wieko
la tumba- grób
subterráneo- podziemny
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po polsku:
Sztuka wczesnochrześcijańska-
sztuka pierwszych chrześcijan powstająca w basenie Morza Śródziemnego w okresie od II do VII wieku n.e. Wyraża wiarę.

Zaliczają się do niej: 
- katakumby (malarstwo)
-architektura
-rzeźba (figurki, sarkofagi)
- wyroby rzemieślnicze
-mozaiki

Po wydaniu Edyktu mediolańskiego (313r.), cesarz ufundował bazylikę Zbawiciela na Lateracie i bazylikę Św. Piotra w Watykanie. Cechą charakterystyczną architektury jest wykorzystywana w kolejnych epokach trój- lub pięcionawowość budowli koło budynku centralnego, kolumnady, apsydy, plan koła lub wieloboku.

Ważne ośrodki: Trewir, Mediolan, Konstantynopol, Rawenna

Malarstwo charakteryzuje się linearnością i połączeniem motywów chrześcijańskich z pogańskimi. Szczególną rolę odgrywa symbol (np. krzyż, ryba).

Rzeźby występowały najczęściej na sarkofagach o płaskim wieku lub dwuspadowym wieku. Rozwój katakumb był ułatwiony przez wulkaniczny grunt, na którym stoi miasto Rzym. Przyniosło to popularność tej formie pochówku.

KATAKUMBY- groby podziemne

CIEKAWOSTKA: - pierwsi chrześcijanie n grobie zawierali jedynie informację o dacie śmierci Przyjmowali ją jako datę początku nowego życia
                          - do dziś można odwiedzać katakumby w RzymieBrak komentarzy:

Prześlij komentarz